Målen för Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö .. 10 Bryggan, JobbMalmö, Vägledningscentrum, Områdesutveckling och Malmö.

3664