Tydligen har vården i Göteborg upptäckt att undernäringen bland små barn har ökat. Den är nu i vissa områden uppe i 30%. Företrädare för vården hävdar att de inte vet varför, men att de har en hypotes om att det kan finnas en koppling till var man bor. Bra jobbat PG!

6922