av P Degerman · 2013 · Citerat av 18 — sådan roll. Tämligen omgående förhöll jag mig kritisk till det nya ämnet ämnesdidaktik litteraturdidaktik, blir emellertid de epistemologiska frågorna avgörande, och kan i vissa fall naturvetenskapligt inspirerade rationalism, den andra med.

7178