1 § Garantipension för personer födda år 1937 eller tidigare utges enligt vad lämna Pensionsmyndigheten uppgift om pensionens storlek, 

5768