Rektangel: En rektangel är en fyrhörning där vinklarna är räta. Sidorna är parvis lika långa. Varje kvadrat är en rektangel (Ulin, 1998 & Skolöverstyrelsen, 1979). Parallellogram: En parallellogram är en fyrhörning med parvis parallella sidor. Varje kvadrat och rektangel är en parallellogram (Skolöverstyrelsen, 1979).

4903