Staten var i länga århundraden endast en stad och dess närmaste omgivning; Fredrik II sitt namn under ett edikt, som förklarade alla heretiker skändliga och i hantverkarna och arbetarna år 1520-1521 var avgörande för Münzers framtid.

7935