Det kan man se om man jämför en runinskrift med en nutida text. Från början yngre fornsvenska (cirka 1375–1526), äldre nysvenska (1526–1732) och yngre nysvenska (1732–). Tyskan har påverkat det svenska språket i mycket hög grad.

6198