Har du skrivit under hyresavtalet och du ångrar dig, gäller ordinarie uppsägningsregler. Uppsägningen ska vara Tunabyggen tillhanda senast den sista dagen i månaden för att räknas som Uppsägning av hyresavtal (ifyllbar pdf, 0,3 MB).

8112