Den här rekommendationen avser traumatisk hjärnskada (THS) med en årlig incidens av drygt 20 000 (baseras på antal personer som sökt sjukhusvård efter skalltrauma) varav 80 procent har en lätt skada. Akuta symtom är t.ex. medvetslöshet och/eller minneslucka/amnesiven, men många andra symtom kan uppstå.

5232