Ändå är en fråga som ständigt dyker upp då SMC träffar poliser från vissa orter, att motorcyklister regelbundet kör ifrån polisen istället för att stanna. SMC har ställt frågan i två enkäter med några års mellanrum. Bland SMC-medlemmar som svarat är det i stort sett …

6912