Maria AB år 2030 – en vision. Maria är råd till företaget att de ändå bör skicka den lämpliga personen på skyddsombudsutbildning och internt betrakta 

835