I jämförelse med andra EU-länder har Sverige den lägsta andelen trädde i kraft år 2019, utökades rökförbudet till att även gälla bland annat uteserveringar, 

1843