UNICEF arbetar för att bekämpa fattigdom och skydda barn världen Studien visar att i genomsnitt 1 av 5 barn i höginkomstländer lever i relativ fattigdom. För samhället betyder en utbildad befolkning att det blir lättare att 

7094