2011 - Järniakedjans huvudkontor flyttar till Västra Frölunda, Göteborg. 2014 - Järniakedjan har i nuläget ca 50 butiker, spridda från norr till söder och nu satsar  

1858