Alla östnyländska skolor har tillgång till antimobbningsprogrammet KiVa, som utvecklats för drygt 10 år sedan. Modellen är ändå ingen garanti 

1372